Локалитет Кукул, потег Горни Чаир, гробница... Локалитет Горни Чаир (Кукул)

Локалитет Горни Чаир (Кукул)

Повеќе
Рилево Рилево

Рилево

Повеќе
Ситна култна пластика од разни локалитети, изработена во бронза од римскиот период. Римски период

Римски период…

Повеќе
Кралот Персеј... Кралот Персеј

Кралот Персеј

Повеќе
2010: Локалитетот Стибера. Стибера

Античкиот град Стибера

Повеќе