4 септември 1970: „Егзотична и блиска Македонија“ - „Народен Глас“ Витол Станкиевич: Егзотична и блиска Македонија

ЕГЗОТИЧНА И БЛИСКА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
1965: „Витаминка“ Прилепски логоа и амблеми

Прилепски логоа и амблеми

Повеќе
24 март 1967: „Кажете ни - Ќе прекажеме“ Трње

Рубриките „Трње“ и „Кажете ни – Ќе прекажеме“

Повеќе
Почетокот на 70-те години од минатиот век: Монополот... Тутунски комбинат

Тутунски комбинат

Повеќе
Седумдесеттите години од минатиот век...   Универзалната сала Универзална спортска сала

Универзална спортска сала

Повеќе
Стеван Василески: „Автопортрет“ Стеван Василески

Стеван Василески

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“ Значки, амблеми, грбови…

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе