Ил. 1 - Квадрат 20 - Ниво со лепеж Локалитетот Трештена Стена – Манастир

ЛОКАЛИТЕТОТ ТРЕШТЕНА СТЕНА – СЕЛО МАНАСТИР
(истражувања во 2014 година)

Повеќе
Локалитет „Трештена Стена“ Локалитетот „Трештена Стена“

Локалитетот „Трештена Стена“

Повеќе