Маркови Кули со крстот. „Древна цивилизација“

„Древна цивилизација“

Повеќе
Артемида Енодија од локалитетот Градиште, во околината на село Дебреште, доцен хеленизам. Локалитетот „Градиште“

Локалитетот „Градиште“

Повеќе
2010: Локалитетот Стибера. Стибера

Античкиот град Стибера

Повеќе
„Непокорени“... Книги за прилепските херои и војните

Книги за прилепските херои и војните

Повеќе
„Прилеп“... Прилепски времеплов

Прилепски времеплов

Повеќе
Натписот во манастирот „Свети Архангел Михаил“ - Варош од 996 година... Пишан збор

Пишан збор

Повеќе