Црква „Свети Никола“, село Топлица. Црква „Свети Никола“, село Топлица

Црква „Свети Никола“, село Топлица

Повеќе
Топлица Топлица

Топлица

Повеќе
Благоја Попоски... Благоја Попоски

Благоја Попоски

Повеќе
Јули 1907 година: Четите на Тане Николов, Мирчо Најденов и Ѓоре Спирков по битката на Ножот... Ѓоре Спирков

Ѓоре Спирков

Повеќе
1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе