18 септември 1915: Коверт од писмо испратено од Прилеп во Софија Поштенски коверти

Поштенски коверти

Повеќе
Илустрирана картичка од 1933 година... Илустрирани картички, честитки

Илустрирани картички…

Повеќе