Стефанка Јосифоска, сликана како ученичка во втори клас Гимназија во Кралево, со нејзината тетка Спасија, 1938... Стефанка Јосифоска

Стефанка Јосифоска

Повеќе
Иван Велков: Кузман Јосифоски (Питу, Методие), (1915-1944), 1972/73 година Кузман Јосифовски – Питу

Кузман Јосифовски – Питу

Повеќе