Полковник Стефан Илиев... Полковник Стефан Илиев

Полковникот Стефан Илиев

Повеќе
Димче Аџимитрески... Димче Аџимитрески

Димче Аџимитрески

Повеќе
6 јули 1933: Сеќавања на Јордан Самарџиев, стр. 1 Сеќавања на Јордан Самарџиев, 1933 година

Сеќавања на Јордан Самарџиев,

Повеќе
Атанас Далчев Атанас Далчев

Атанас Далчев

Повеќе
Стр.1 Рилско четириевангелие

Рилското четириевангелие

Повеќе
Учебна 1888/89: Учители и ученици од Солунската машка гимназија Георги Трајчев

Георги Трајчев

Повеќе
1920: Владимир Карамфилов со сопругата... Владимир Карамфилов

Владимир Карамфилов

Повеќе
Рампе Стеваноски Рампе Стеваноски

Рампе Стеваноски

Повеќе
Јордан Самарџиев Јордан Самарџиев

Јордан Самарџиев

Повеќе
Отец Димитрија Попоски Отец Димитрија Попоски

Отец Димитрија Попоски

Повеќе
Спиридон Мирчев Спиридон Мирчев

Спиридон Мирчев

Повеќе
Параскева Лозанчева... Параскева Лозанчева

Параскева Лозанчева

Повеќе
© 2011/12 dbmc