Црква „Свети Георгиј“, село Слепче Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Повеќе
Дваесетите години од минатиот век: Сотир Спасески сликан со свои колеги музичари Тамбурашка традиција во Прилеп

Тамбурашка традиција во Прилеп

Повеќе
Слепче Слепче

Слепче

Повеќе
Отец Кузман Ангелески Отец Кузман Ангелески

Отец Кузман Ангелески

Повеќе
Живописот на северниот ѕид во наосот... Манастир „Свети Никола“, село Слепче – Фрескоживопис

Манастир „Свети Никола“, село Слепче – Фрескоживопис

Повеќе
Куќа во Костинци... Костинци

Костинци

Повеќе
Кривогаштани гледано од страната на Крушево... Кривогаштани

Кривогаштани

Повеќе
Манастир „Свети Никола“ во село Слепче. Манастир „Свети Никола“, село Слепче

Манастир „Свети Никола“, село Слепче

Повеќе
Читател на некогашниот „Народен Глас“... Новинарски писанија и исечоци

Писанија и сечоци

Повеќе
Натписот во манастирот „Свети Архангел Михаил“ - Варош од 996 година... Пишан збор

Пишан збор

Повеќе
Господин Ангелариј како Пелагониски епископ. Архиепископ Ангелариј

Архиепископ Ангелариј

Повеќе
© 2011/12 dbmc