3 ноември 1967: Новата зграда на Вишата економска школа Високо образование

Високо образование

Повеќе
2003: Зградата на Економскиот факултет во Прилеп Економски факултет

Економски факултет

Повеќе
© 2011/12 dbmc