Славица Конеска Славица Конеска

Славица Конеска – атлетичарка на АК „Трети ноември“

Повеќе
Прва светска војна: Спортски игри организирани од Централните сили во Прилеп Атлетика

Почетоците на атлетиката во Прилеп

Повеќе