Манастир „Свети Илија“ - Писокал. Манастир „Свети Илија“ – Писокал

Манастир „Свети Илија“ – Писокал

Повеќе
Манастир „Свети Илија“, Дрен. Манастир „Свети Илија“, село Дрен

Манастир „Свети Илија“, село Дрен

Повеќе
Ситна култна пластика од разни локалитети, изработена во бронза од римскиот период. Римски период

Римски период…

Повеќе
Мелничкиот манастир околу 1930 година. Мелница

Мелница

Повеќе
Манастир „Свети Илија“, село Мелница. Манастир „Свети Илија“, село Мелница

Манастир „Свети Илија“, село Мелница

Повеќе