Црква „Свети Димитриј“, село Прилепец Црква „Свети Димитриј“, село Прилепец

Црква „Свети Димитриј“, село Прилепец

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“ во Царевиќ. Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Повеќе
Осветувањето на црквата во Смолани во 1972 година. Црква „Свети Димитриј“, село Смолани

Црква „Свети Димитриј“, село Смолани

Повеќе
2014: Манастир Свети Димитриј, село Селце Манастир „Свети Димитриј“, село Селце

Манастир „Свети Димитриј“, село Селце

Повеќе
1916: Црквата Свети Димитриј во Варош... Црква „Свети Димитриј“ во Варош

Црквата „Свети Димитриј“ во Варош

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“ во село Ореовец. Црква „Свети Димитриј“, село Ореовец

Црква „Свети Димитриј“, село Ореовец

Повеќе