„Прилепското Писмо“ Уметничка литература

Уметничка литература

Повеќе
Натписот во манастирот „Свети Архангел Михаил“ - Варош од 996 година... Пишан збор

Пишан збор

Повеќе