Петре и Марија Синопере со семејството... Семејството на Трајко Синопере

Семејството на Трајко Синопере

Повеќе
Список на пристигнати патници од Македонија во Њујорк на ден 30 Април 1905 година... Шетани луѓе

Шетани луѓе

Повеќе