1952: Тетратка по фискултура на на Трајкоска Лилјана ученик во IIIа клас при Прилепската гимназија Тетратка по фискултура за класна работа

ТЕТРАТКА ПО ФИСКУЛТУРА ЗА КЛАСНА РАБОТА

Повеќе
Емануел Чучков... Емануел Чучков

Емануел (Емануил, Мане) Чучков

Повеќе
Почетокот на минатиот век: Прилепското јунашко друштво „Златоврвски јунак“ под раководено на учителот Илија Антонов, сликано пред Прилепската гимназија Првата прилепска гимназија

Првата прилепска гимназија

Повеќе
Гимназијата „Мирче Ацев“. Прилепската гимназија

Прилепската гимназија

Повеќе