Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе
Читател на некогашниот „Народен Глас“... Новинарски писанија и исечоци

Писанија и сечоци

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“ Значки, амблеми, грбови…

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе