Петар Тавчиоски - Пељо во своето атеље... Перо Тавчија

Петар Тавчиоски – Пељо

Повеќе
24 декември 1950: „Победа“ - „Работнички“ (Скопје) 3:3 ФК „Победа“, 1950-1959

ФК „Победа“, 1950-1959

Повеќе