Варош... Прилеп и американскиот сон

„Прилеп и американскиот сон“

Повеќе
(1) 2011: Споменик на Александар Македонски во паркот пред општинската зграда... Македонија: Сончевиот град Прилеп

„Македонија: Сончевиот град Прилеп“

Повеќе
„Сејахатнаме“, патописот од Евлија Челебија. Патописот на Евлија Челебија

Патописот на Евлија Челебија

Повеќе