Параклис „Свети Георгиј“, село Беловодица. Параклис „Свети Георгиј“, село Беловодица

Параклис „Свети великомаченик Георгиј“

Повеќе
Црквата „Свети Кирил и Методиј“ - Параклис. Црква „Свети Кирил и Методиј“ – Параклис

Црква „Свети Кирил и Методиј“ – Прилеп

Повеќе
Прилепско невестинско венче од почетокот на минатиот век... Свадби

Свадби

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе