1991/92: Ученици од прво одделение при ОУ „Блаже Конески“ сликани со учителката Пандора Ставрева... ОУ „Блаже Конески“

ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2003

Повеќе