70те години од минатиот век: Александар Ивановски Глоговичанец (лево) Александар Ивановски Глоговичанец

Александар Ивановски Глоговичанец

Повеќе
1970: Литературна секција при ОУ „“Свети Климент Охридски ОУ „Свети Климент Охридски“, секции

ОУ „Свети Климент Охридски“, секции

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе