2007/08: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, учебна 2007/08 година

Учебна 2007/08 година

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, годишни слики

Повеќе
Свечено полагање на пионерска заклетва... Титови пионери

Сојузот на пионери на Југославија

Повеќе
Борис Дунимаглоски Борис Дунимаглоски

Борис Дунимаглоски

Повеќе