Учебна 2010/11: I-2 одделение при ООУ „Добре Јованоски“ ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

Повеќе
Илија Ристевски: „Орач“, 1946 година Литературно катче

Литературно катче

Повеќе
1954/55: Машката ракометна екипа од ОУ „Добре Јованоски“, првак на меѓуучилишни натпревари со наставникот Орде Николоски. ОУ „Добре Јованоски“, спортски активности

ОУ „Добре Јованоски“, спортски активности

Повеќе
1953/54: Предшколска група (забавачиња) од ОУ „Добре Јованоски“ со учителот Михајло. ОУ „Добре Јованоски“, генерации 1953-1975

ОУ „Добре Јованоски“, генерации 1953-1975

Повеќе
Стеван Василески: „Автопортрет“ Стеван Василески

Стеван Василески

Повеќе