„Стремеж“, бр. 1 од 1.I.1965 година За животот и смртта на Ордан Михајловски – Оцка

Револуционерно минато: Литература, Паганини и револуција

Повеќе
1994: Наставничкиот колегиум при основното музичко училиште „Ордан Михајлоски - Оцка“ Основно музичко училиште „Ордан Михајлоски – Оцка“

Основното музичко училиште „Ордан Михајлоски – Оцка“

Повеќе
Венда Темелкоска Венда Темелкоска

Венда Николова Темелкоска

Повеќе
Ордан Михајлоски - Оцка Ордан Михајлоски – Оцка

Ордан Михајлоски – Оцка

Повеќе