1971: Наставниците Здравко Богатинов, Милчо Апагиев и Благој Тасев вршат подготовки на експлозивот „Наесен со нова програма“ – Од семинарот во Прилеп

НА ОДБРАМБЕНИТЕ ПОЛИГОНИ НА СР МАКЕДОНИЈА

Повеќе