1954: Реконструкција на Маркови Кули според Александар Дероко... Маркукуле

Маркукуле

Повеќе
1915: Чупе во група на бегалци од прилепските „србомански“ села, кои се повлекувале заедно со српската војска... Прилепски чупи

Прилепски чупи

Повеќе