Учебна 1971/72 : Ученици од VIб при ОУ „Манчу Матак“ во с. Кривогаштани со наставничката Билјана Маркоска ОУ „Манчу Матак“, Кривогаштани

ОУ „Манчу Матак“, Кривогаштани

Повеќе
Савка Манеска Савка Манеска

Савка Ѓорѓиева Манеска

Повеќе
Џовани Паси сликан со своите соборци... Џовани Паси

Џовани Паси

Повеќе