Тополчани на сателитска снимка Тополчани

Тополчани

Повеќе
ФK „Млекар“, Мало Коњари ФК „Млекар“, Мало Коњари

ФК „Млекар“, Мало Коњари

Повеќе
Зимска идила во Мало Коњари. Мало Коњари

Мало Коњари

Повеќе
21 септември 2001: „Лежела на плеќи, не знаела дека е комшијата“, „Вечер“ Прилепска црна хроника

Прилепска црна хроника

Повеќе
Војводите: Мирче Најденов, Тане Николов и Ѓоре Спирков Леништанец Мирче Најденов

Мирче (Мирчо) Најденов

Повеќе
1960/61: Ученици од ОУ „Страшо Пинџур“, подрачна паралелка во Мало Коњари, со учителот Никола Димоски. ОУ „Страшо Пинџур“, село Мало Коњари

ОУ „Страшо Пинџур“, село Мало Коњари

Повеќе
8 ноември 1992 година... Полагање свечена обврска на војниците од прилепскиот гарнизон на АРМ АРМ

Армија на Република Македонија

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе
Црква „Рождество на Пресвета Богородица“, село Мало Коњари. Црква „Рождество на Пресвета Богородица“, село Мало Коњари

Црква „Рождество на Пресвета Богородица“, село Мало Коњари

Повеќе