Мажучиште на сателитска снимка... Мажучиште

Мажучиште

Повеќе
Локалитетот Ридот, село Мажучиште Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Повеќе
Војводите: Мирче Најденов, Тане Николов и Ѓоре Спирков Леништанец Мирче Најденов

Мирче (Мирчо) Најденов

Повеќе
Воена церемонија на Централните сили во Прилеп... Висока и ниска политика

Висока и ниска политика

Повеќе
1971/72: Ученици од ОУ „11 октомври“ од село Мажучиште со учителот Серфим Дукоски. ОУ „11 октомври“, село Мажучиште

ОУ „11 октомври“, село Мажучиште

Повеќе
Кожарот Енчо со чираците пред својот дуќан. Кожарски еснаф

Кожарски еснаф

Повеќе
Драган Димески - Даме Драган Димески – Даме

Драган Димески – Даме

Повеќе
Фреска „Христовото влегување во Ерусалим“ ... Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште – фрескоживопис

Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште – Фрескоживопис

Повеќе
ФК „Динамо“, Мажучиште ФК „Динамо“, Мажучиште

ФК „Динамо“, Мажучиште

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Повеќе
1966 година... Џувалекоски во филмот Винету и полукрвната Апачи (Winnetou und das Halbblut Apanatschi) во улогата на Curly-Bill... Илија Џувалекоски

Илија Џувалекоски

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе
© 2011/12 dbmc