Alkanna noneiformis Grisebach, пронајдена во Мариово во 1887 година од германскиот ботаничар August Grisebach Alkanna noneiformis Grisebach (Ајважива)

Alkanna noneiformis Grisebach

Повеќе
2012: Петар Муличкоски Петар Муличкоски

Петар Муличкоски

Повеќе
1959/60: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

Повеќе