20-те години од минатиот век : Црквата Свето Благовештение... Црква „Свето Благовештение“

Црква „Свето Благовештение“

Повеќе