Милан Христов Ѓурлуков Милан Христов Ѓурлуков

Милан Христов Ѓурлуков – Стамболов

Повеќе
„За успомену из Забаве јадранске страже 1933 годинe“... Димитрије Зазовић, ул. Загребачка 5... Јадранска стража

Јадранска стража

Повеќе
1992: ОК „11 Октомври“ Одбојка

Одбојка

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе
1967: Поздравен говор на прилепчани пред офицерскиот дом Тито во Прилеп

Тито во Прилеп

Повеќе
„Од пред работилницата со рабата од Славе Здравев...“ Превоз на патници и стоки

Превоз на патници и стоки

Повеќе
1917: Ат - Пазар... Прилепските пазари

Прилепските пазари

Повеќе
Црква „Свети Теодор Тирон“ во Кривогаштани. Црква „Свети Теодор Тирон“, село Кривогаштани

Црква „Свети Теодор Тирон“ во Кривогаштани

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани. Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани

Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Кривогаштани. Црква „Свети Никола“, село Кривогаштани

Црква „Свети Никола“, село Кривогаштани

Повеќе
„Соколска застава“ Соколското друштво

Соколското друштво

Повеќе
Кривогаштани гледано од страната на Крушево... Кривогаштани

Кривогаштани

Повеќе
Црква „Света Богородица - Пречиста“, село Кривогаштани. Црква „Света Богородица – Пречиста“, село Кривогаштани

Црква „Света Богородица – Пречиста“, село Кривогаштани

Повеќе
1914: Стеван Нункото, Никола Калпак, Димко Налетко, Илија Мирчевиќ, Васил Гундев и Васил Плетварец... Прилепски друштва

Прилепски друштва

Повеќе
Фотографија од архивата на семејството Димкар Деца од фамилија…

НЕКОЛКУ ДЕТИНЦКИ ЗБОРОВИ

Повеќе