1967: Методија Рикалоски Методија Рикалоски

Методија Рикалоски

Повеќе
Воена церемонија на Централните сили во Прилеп... Висока и ниска политика

Висока и ниска политика

Повеќе
Александар Заткоски - Затко Александар Заткоски – Затко

Александар Заткоски – Затко

Повеќе
Стриг на овци... Овчарство

Овчарство

Повеќе
ФК „Мирче Ацев“, („Младост“) од Кривогаштани. ФК „Младост“, Кривогаштани

ФК „Младост“, Кривогаштани

Повеќе
Иван Ѓурлаков... Иван Ѓурлуков

Иван Попталев Ѓурлуков

Повеќе
1935: „У Прилепу... Утакмица ШК Битољ - ШК Прилеп“ Шахот во Прилеп

Шахот во Прилеп

Повеќе
Милан Христов Ѓурлуков Милан Христов Ѓурлуков

Војводата Милан Христов Ѓурлуков – Стамболов

Повеќе
„За успомену из Забаве јадранске страже 1933 годинe“... Димитрије Зазовић, ул. Загребачка 5... Јадранска стража

Јадранска стража

Повеќе
1917 година    Ат - Пазар... Прилепските пазари

Прилепските пазари

Повеќе
Црква „Свети Теодор Тирон“ во Кривогаштани. Црква „Свети Теодор Тирон“, село Кривогаштани

Црква „Свети Теодор Тирон“ во Кривогаштани

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани. Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани

Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани

Повеќе
© 2011/12 dbmc