2012 година: Кален... Кален

Кален

Повеќе
Девојки во народна носија од село Кокре, 1955 година. Кокре

Кокре

Повеќе
1908: Прилепски војводи за време на Хуриетот во Битола: Седат: Кочо Хаџиманов, Иван Смичков, Тане Николов и Мирчо Најденов... Организиран вооружен отпор

Прилепски вооружени чети…

Повеќе