Вршење на пченица на гумно. Коста Трајчески од Клепач Клепач

Клепач

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе