Воена церемонија на Централните сили во Прилеп... Висока и ниска политика

Висока и ниска политика

Повеќе
Прилепчани и дабничани уапсени во септември 1942 година, ѕверски измачувани а потоа убиени кај Дабнички завој... Дабничкиот колеж

Масакрот кај Дабница

Повеќе