1955/56: ОУ „Гоце Делчев“ (сега ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“). ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, карневали

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, карневали

Повеќе
1967: Тамбурашкиот оркестар при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ под диригентство на Благоја Стојкоски - Капелникот. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

Повеќе
Круме Ицков Волнароски Круме Ицков Волнароски

Круме Ицков Волнароски

Повеќе
Кире Алексо Гаврилоски (Јане), (1918-1944); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Кире Гаврилоски – Јане

Кире Гаврилоски – Јане

Повеќе
„Непокорени“... Книги за прилепските херои и војните

Книги за прилепските херои и војните

Повеќе
18 март 1912: Поштенски жиг од прилепската пошта... Поштенски жигови

Поштенски жигови

Повеќе