2007/08: ФК „Кадино“, Кадино Село. ФК „Кадино“, Кадино Село

ФК „Кадино“, Кадино Село

Повеќе
Тополчани на сателитска снимка Тополчани

Тополчани

Повеќе
Сателитска снимка од Мало Рувци... Мало Рувци

Мало Рувци

Повеќе
21 септември 2001: „Лежела на плеќи, не знаела дека е комшијата“, „Вечер“ Прилепска црна хроника

Прилепска црна хроника

Повеќе
Сателитска снимка на Кадино Село Кадино Село

Кадино Село

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, Кадино Село. Црква „Пресвета Богородица“, Кадино Село

Црква „Пресвета Богородица“, Кадино Село

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе
1970: Прилепчани во предвојничката школа организирана во с. Ротино (Битолско). Југословенска народна армија

Југословенската народна армија (ЈНА)

Повеќе
1915: Чупе во група на бегалци од прилепските „србомански“ села, кои се повлекувале заедно со српската војска... Прилепски чупи

Прилепски чупи

Повеќе