Група „Чоки“ Илија Бошкоски Чоки

Илија Бошкоски Чоки

Повеќе
Гостување на КУД од Гана во Прилеп... Музички гости во Прилеп

Музички гости во Прилеп

Повеќе
Настап на ВИС Прилепски Еснафи ВИС „Прилепски еснафи“

ВИС „Прилепски еснафи“

Повеќе
Дуетот Селимова-Желчески Селимова – Желчески

Дуетот Селимова – Желчески

Повеќе
1910: Музичари на народен собир во манастирот „Св. Архангел Михаил“ во Варош Музичка традиција

Музичка традиција…

Повеќе