Иван Драганов Куцаров... Иван Куцаров

Иван Драганов Куцаров

Повеќе
Прилепчани и дабничани уапсени во септември 1942 година, ѕверски измачувани а потоа убиени кај Дабнички завој... Дабничкиот колеж

Масакрот кај Дабница

Повеќе