1976: ОРА „Мариово“ ОРА „Мариово“ 1976/79 година

Младинска работна акција „Мариово“ 1976/79 година

Повеќе
Листање на момирок во фабриката „11 Октомври“ Фабрика за електроизолациони производи „11 октомври“

Фабрика за електроизолациони производи „11 октомври“

Повеќе
1 мај 1918: Коверт од писмо испратено од Прилеп... Поштенски коверти

Поштенски коверти

Повеќе
14 март 1918: Разгледница испратена од Шумен (Бугарија) во Прилеп... Разгледници испратени во Прилеп

Разгледници испратени во Прилеп

Повеќе
Орде Иваноски Орде Иваноски

Д-р Орде Иваноски

Повеќе
Ордан Петлевски Ордан Петлевски

Ордан Петлевски

Повеќе
Ристо Зердески - Зерде... Ристо Зердески – Зерде

Ристо Зердески – Зерде

Повеќе
1979: Влатко Стефановски Влатко Стефановски

Влатко Стефановски

Повеќе
Борис Дунимаглоски Борис Дунимаглоски

Борис Дунимаглоски

Повеќе
© 2011/12 dbmc