1923: Железничка станица Прилеп. Парна локомотива серија 99.4. Железничкиот сообраќај

Железнички сообраќај во Прилеп

Повеќе
1903: Четата на Стефан Николов Стефан Николов

Стефан Николов

Повеќе