Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Повеќе
Димче Аџимитрески... Димче Аџимитрески

Димче Аџимитрески

Повеќе
2003: Зградата на Економскиот факултет во Прилеп Економски факултет

Економски факултет

Повеќе
1857 година... Дали сте знаеле…?

Дали сте знаеле…?

Повеќе