1903 година... Константин Кондов на советување со други војводи во Осоговските планини... Константин Кондов

Константин Николов Кондов – Коста

Повеќе
Илустрирана картичка од 1933 година... Илустрирани картички, честитки

Илустрирани картички…

Повеќе