Чарши џамија - џамија во Старата чаршија во Прилеп, веднаш до саат-кулата. Изградена е во 1475 година од Хаџи Хусеин. Џамиите во Прилеп и прилепско

Џамиите во Прилеп и прилепско

Повеќе
Примитивна експлоатација на мермер од каменоломот „Сивец“ Експлоатација на мермер

Експлоатација на мермер

Повеќе
Прва светска војна: Бивол сликан во воена кланица... Домашен бивол (Bubalus bubalis)
  • Домашен бивол (Bubalus bubalis)
Повеќе
21 септември 2001: „Лежела на плеќи, не знаела дека е комшијата“, „Вечер“ Прилепска црна хроника

Прилепска црна хроника

Повеќе
Изградба на Студенчица... Систем за водоснабдување Студенчица

Системот за водоснабдување Студенчица

Повеќе
„Кале” - Дебреште (Деурети, Д’бреште), доцноантички крајпатен кастел. Локалитетот „Кале–Градиште“

Локалитетот „Кале–Градиште“

Повеќе
Артемида Енодија од локалитетот Градиште, во околината на село Дебреште, доцен хеленизам. Локалитетот „Градиште“

Локалитетот „Градиште“

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Дебреште. Црква „Свети Георгиј“, село Дебреште

Црква „Свети Георгиј“, село Дебреште

Повеќе
1 јануари 1918:  Арно Хааг: „Поглед од Прилеп, Македонија“ Исламска заедница

Исламска заедница

Повеќе