Прва светска војна: Бонче... Бонче

Бонче

Повеќе
1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе