Прва светска војна: „Македонец со магариња“ - Дрвар од прилепско Шумарство

ШУМАРСТВО

Повеќе
1930: Ученици при училиштето во село Дабница... ОУ во Дабница

Ученици при ОУ Дабница

Повеќе
Киро Ќососки - Ќосот Киро Ќососки – Ќосот

Киро Ќосески – Ќосот

Повеќе
1984: ООЗТ „Електроприлеп“ Електрификација

Електрификација

Повеќе
Управниот и надзорниот одбор на првата Прилепска трговска банка. Банкарство и осигурување

Банкарство и осигурување

Повеќе
Црквата во Дабница Црква „Свети Никола“, село Дабница

Црква „Свети Никола“, село Дабница

Повеќе
Орде Паноски - Кабоца Орде Паноски – Кабацо

Орде Паноски – Кабацо

Повеќе
Ице Ацески - Рапеш... Ице Ацески – Рапеш

Ице Ацески – Рапеш

Повеќе
Прилепчани и дабничани уапсени во септември 1942 година, ѕверски измачувани а потоа убиени кај Дабнички завој... Дабничкиот колеж

Масакрот кај Дабница

Повеќе
2011: Патот кон Дабница... Дабница

Дабница

Повеќе
1931: Калфенско писмо година на име Трајко Петровић. Занаети

Занает

Повеќе
„Непокорени“... Книги за прилепските херои и војните

Книги за прилепските херои и војните

Повеќе
Христо и Љуба Димкар со друштвото на прошетка... Perpetuum mobile

Perpetuum mobile

Повеќе
Прота Аврам Петров Прота Аврам Петров

Прота Аврам Петров

Повеќе
© 2011/12 dbmc