Селската чешма во Горно Село. Горно Село

Горно Село

Повеќе
Локалитет Тумба Сурун, Горно Село Локалитетот „Горно Село“

Локалитет Тумба Сурун, Горно Село

Повеќе
2004: Црквата Пресвета Богородица во Горно село Црква „Пресвета Богородица“, Горно Село

Црква „Пресвета Богородица“, Горно Село

Повеќе
Кире Алексо Гаврилоски (Јане), (1918-1944); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Кире Гаврилоски – Јане

Кире Гаврилоски – Јане

Повеќе