1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе